TPMM
Audit ja nõustamine
INIMESED


Ilmar Tälli - juhtiv partner auditi vallas, juhatuse liige. Vannutatud audiitor alates aastast 1997. Ärijuhtimise kutsemagister (EMBA) Bristoli Ülikoolis (UK) aastal 2000. Eelnev töökogemus rahvusvahelises audiitorbüroos KPMG. Strateegiline koostöö rahvusvahelise audiitorbürooga Ernst & Young. Kogemuste põhivaldkonnad: finantsaruannete audit, Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruanded (osalenud kehtivate RTJ-de väljatöötamisel), Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid (IFRS), Eesti ja rahvusvaheline maksupraktika, erialased loengud, praktiseeriv raamatupidaja.

Ivo Karilaid - juhtiv partner nõustamise vallas, juhatuse liige. Finantssektoriga seotud 1997 (fond, kindlustus, varahaldus). Majandusteaduste doktor (PhD). Uurimissuund: edukuse hindamise erinevad metodoloogilised aspektid. Kogemuste põhivaldkonnad: varade ja ettevõtete hindamine ja juhtimine, ettevõtete ostmine ja müümine, finantsvaldkonna juhtimine, ümberkujundamine, investeerimisstrateegiate väljatöötamine, -järelvalve, -elluviimine, kohustuste ja varade riskijuhtimissüsteemi loomine ja juurutamine.


Copyright TPMM, postiaadress Tulika 19, Tallinn