TPMM
Audit ja nõustamine
Mida tähendab lühend TPMM?


T - teooria

P - põhimõtted

M - meetodid

M - mudelid

Teooria, põhimõtted, meetodid ja mudelid üheskoos aitavad leida ratsionaalseid lahendusi!

Tervikust lähtuvad lahendused!


Copyright TPMM, postiaadress Tulika 19, Tallinn