TPMM
Audit ja nõustamine
Audit


Finantsaruannete audit

Siseaudit

Auditiga seotud teenused, nagu raamatupidamise siseeeskirjade koostamine ning finantsarvestuse vastavusse viimine rahvusvahelistele standarditele (IFRS)


Copyright TPMM, postiaadress Tulika 19, Tallinn