TPMM
Audit ja nõustamine
Nõustamine


Üleettevõttelise riskijuhtimise raamistiku loomine ja juurutamine

Riskide mõõtmine ja hindamine

Edukuse mõõtmine ja hindamine

Ettevõtete ostmine ja müümine

Kompleksete majandustehingute läbiviimise tugiteenused

Juhtimisinfosüsteemide loomine, täiendamine, juurutamine

Kapitali optimeerimine ja muud kapitali juhtimisega seonduvad küsimused

Due Diligence

Maksundus


Copyright TPMM, postiaadress Tulika 19, Tallinn