TPMM
Audit ja nõustamine
Nõustamine


Üleettevõttelise riskijuhtimise raamistiku loomine

Riskide hindamine

Edukuse mõõtmine

Ettevõtete ostmine ja müümine

Kompleksete majandustehingute läbiviimise tugiteenused

Juhtimisinfosüsteemide loomine ja täiendamine

Kapitali optimeerimine ja muud kapitali juhtimisega seonduvad küsimused

Due Diligence

Maksundus


Copyright TPMM, postiaadress Tulika 19, Tallinn