TPMM
Audit ja nõustamine
Audit


Kohustuslik finantsaruannete audit

Siseaudit

Auditiga seotud erinevad teenused, nagu raamatupidamise siseeeskirjade koostamine ning finantsarvestuse vastavusse viimine rahvusvahelistele standarditele (IFRS), kontserniaruandlusega seonduvad küsimused vms.


Copyright TPMM, postiaadress Tulika 19, Tallinn