TPMM
Audit ja nõustamine
Ettevõttesised koolituspäevad


Käsitööna tehtud koolituspäevad, just eelseisvate küsimuste lahenduste aluseks olevate teadmiste ja oskuste arendamiseks, nagu

Siseaudit

Aiditiga seotud teenused, nagu raamatupidamise siseeeskirjade koostamine ning finantsarvestuse vastavusse viimine rahvusvahelistele standarditele (IFRS)

Üleettevõttelise riskijuhtimise raamistiku loomine

Riskide hindamine

Ettevõtete omandamised, jagunemised, müügid, ühinemised

Edukuse mõõtmine

Juhtimisinfosüsteemide loomine ja täiendamine

Kapitali optimeerimine ja muud kapitali juhtimisega seonduvad küsimused


Copyright TPMM, postiaadress Tulika 19, Tallinn