TPMM
Audit ja nõustamine
Nõustamine


Ettevõtete ja varade väärtuse hindamine (valuations)

Inimeste motiveerimine ja arendamine

Due Diligence

Üleettevõttelise riskijuhtimise raamistiku loomine (ERM framework)

Ettevõtete ostmine ja müümine, jagunemine, ühendamine

Kompleksete majandustehingute läbiviimise tugi

Riskide hindamine (risk assessment)

Edukuse mõõtmine (performance measurement)

Juhtimisinfosüsteemide loomine ja täiendamine (M.I.S)

Kapitali optimeerimine ja muud kapitali juhtimisega seonduvad küsimused (capital management)

 

 


Copyright TPMM, postiaadress Tulika 19, Tallinn